Logo
Telefonická podpora
v pracovných dňoch 08.30 - 16.00
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
11.04.2022
Školská stolička s otočným stolíkom
Práve sme do predaja zaradili ďalšiu novinku, školskú stoličku s otočným stolíkom COLLEGE. V ponuke sú dve verzie, stolička s otočným stolíkom a so šp... čítať celé
10.04.2022
Balančné stoličky pre zdravé sedenie
Do našej ponuky sme zaradili ďalšiu novinku - balančné stoličky, ktoré podporujú zdravé sedenie. Určené sú pre všetky vekové kategórie, pre používanie... čítať celé
22.10.2021
Kreatívne sedáky pre školy
Kreatívne sedáky pre školy a školské kluby. Sedáky umožňujú vytvárať ľubovolné zostavy spájaním jednotlivých modulov. Voliteľné farebné kombinácie poť... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Blog
Nabíjať a skladovať? Žiadny problém!
08.05.2022 Škola
Nabíjať a skladovať? Žiadny problém!
Špeciálne mobilné vozíky a skrine s vnútorným vybavením umožňujúcim súčasne skladovať a nabíjať notebooky, tablety alebo smartfóny s využitím najmä p... čítať celé
Ako používať balančnú stoličku ELA
01.05.2022 Kancelária
Ako používať balančnú stoličku ELA
Tipy a rady ako začať používať balančnú stoličky ELA pre aktívne sedenie čítať celé
Balančné stoličky pre zdravé sedenie
10.04.2022 Kancelária
Balančné stoličky pre zdravé sedenie
Poznáte označenie sitting / perching, viete správne používať balančné stoličky a sedáky? čítať celé
Zobraziť všetky články
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
 1. Úvod
 2. Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky
 1. Základné informácie
 2. Zánik nároku na reklamácie
 3. Odoslanie tovaru na reklamáciu
 4. Výluka zo záruky
 5. Ako podať reklamáciu
 6. Odstrániteľné vady
 7. Neodstrániteľné vady
 8. Poskytnutie zľavy
 9. Neoprávnená reklamácia
 10. Reklamačné formuláre

 

1. Základné informácie - vymedzenie pojmov

1.1. Objednávateľ podnikateľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnicka osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, alebo osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa podľa osobitého predpisu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a kupuje tovar, služby, alebo dielo v rámci potrieb svojho podnikania, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo obchodovania s ním.

1.2 Objednávateľ spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci") je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo akejkoľvek inej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, kupuje tovar, služby, alebo dielo výhradne len pre svoju osobnú potrebu.

1.3 Predávajúci je spoločnosť A-WINGS s.r.o., Hnilecká 5029/17, 821 07 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 77966/B zo dňa 21.12.2011 a koná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. (ďalej len "predávajúci")

Reklamácia sa musí podať vždy v písomnej forme a v zákonom stanovenej lehote musí byť doručená elektronickou poštou /e-mailom, alebo ako bežná poštová zásielka na adresu predávajúceho.

Dôležité upozornenie:

Ak kupujúci prevezme zásielku s viditeľne poškodeným tovarom, alebo s viditeľne poškodeným prepravným obalom a s vodičom prepravnej služby nespíše záznam o týchto zistených skutočnostiach, tak kupujúci berie na vedomie, že nedodržaním týchto pokynov sa môže výrazne skomplikovať posudzovanie reklamácie a/alebo to môže byť dôvod na neuznanie reklamácie a kupujúcemu nebude možné uplatniť si reklamáciu na poškodený tovar a reklamačné konanie môže byť zamietnuté!

Kupujúci pri zistení poškodenia a/alebo aj pri podozrení že sa môže jednať o poškodenie  na prepravnom obale a/alebo na tovare samotnom je povinný urobiť písomný záznam na preberací protokol prepravnej spoločnosti s uvedením textu: TOVAR PREBRATÝ S VÝHRADOU!

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, či iné viditeľné vady, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky a/alebo nesprávne množstvo tovaru, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a to písomne, najneskôr však do jedného pracovného dňa od prijatia zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru a/alebo viditeľných vád a/alebo nesprávne dodaného množstva vyplývajúce z prepravy tovaru môžu byť dôvodom na neuznanie reklamácie a/alebo reklamačné konanie môže byť zamietnuté. V písomnej reklamácií je kupujúci povinný zistené závady popísať a/alebo popísať stav, ako sa vada prejavuje.

Pred prvým použitím zakúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami a pokynmi dôsledne riadiť.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho podmienkam kúpnej zmluvy a to výmenou tovaru a/alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru a/alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vyššie uvedené neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel a/alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od kúpnej zmluvy

Pri riešení reklamácie môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu a/alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Posúdenie o úmernosti vady vykoná a rozhodne autorizované servisné stredisko a/alebo priamo výrobca u ktorého bol tovar vyhotovený a to formou písomného vyhlásenia o posúdení vady. Na základe takéhoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.
Práva zo zodpovednosti za vady na tovare sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný subjekt určený na vykonanie opravy (autorizované stredisko, autorizovaný zmluvný partner), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, môže si uplatniť kupujúci právo na opravu v tomto subjekte, ktorý je určený výrobcom na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu, korú následne postúpi autorizovanému servisu. Ak je to technicky a personálne možné, predávajúci rozhodne o postupe reklamácie ihneď a/alebo až v prípade vyjadrenia na základe posúdenia stavu a odpovede autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

2. Zánik nároku na uplatnenie záruky:

Platnosť záruky na tovar sa nevzťahuje a/alebo platnosť záruky zanikne v prípade, ak kupujúci poškodí tovar spôsobom:

 • neodborná montáž
 • neodborné uvedenie do prevádzky
 • neodborné zaobchádzanie
 • porušenie ochrannej pečate alebo ochrannej nálepky, ktoré sú súčasťou tovaru
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom určeným výrobcom pre jeho používanie (parametre uvedené v popise alebo v dokumentácii)
 • porušenie pravidla uvedeného v bode č. 1 týchto reklamačných podmeinok

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, ak kupujúci zistí, že k výrobku nie je priložený návod na montáž a použitie, alebo záručný list, tak musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý vykoná nápravu a zaistí dodanie potrebných dokumentov zaslaním elektronickou poštou / e-mailom, prípadne bežnou poštovou zásielkou.

Ak kupujúci uvedie tovar do činnosti, alebo začne s montážou alebo kompletáciou tovaru v prípade, že nemá potrebné dokumenty pre montáž a prevádzku a takto neodborným konaním zapríčiní poškodenie tovaru, ktorý začal kompletovať a/alebo prevádzkovať bez vyššie uvedených dokumentov, nemá kupujúci nárok na uznanie záručnej reklamácie na tobvar a nemá nárok na úhradu škody, ktorá by vznikla neodbornou činnosťou a bola by spôsobená na majetku kupujúceho a/alebo na majetku tretích strán.

V prípade poškodenia tovaru podľa vyšie uvedených skutočností (bod č.2) môže kupujúci vyhotoviť písomný opis rozsahu poškodenia a priloží aj fotodokumentáciu reklamovaných častí tovaru (urýchli sa tým skúmanie a posudzovanie a stanovenie riešenia zo strany výrobcu) a takto pripravený dokument odošle na adresu predávajúceho, ktorý poskytne inštrukcie ako, kde a kedy a za akých podmienok je možné tovar opraviť a/alebo informuje kupujúceho o možnosti zabezpečenia náhradného dielu na výmenu a/alebo informuje kupujúceho o sume za opravu a/alebo výmenu tovaru a/alebo jeho časti a sume za vzniknuté dopravné náklady.

3. Čo musí obsahovať prepravné balenie pre odoslanie reklamácie

Prepravné balenie pre reklamovaný tovar musí zabezpečiť ochranu tovaru tak, aby počas trvania celého prepravného procesu od kupujúceho k predávajúcemu bol tento tovar riadne chránený pred mechanickým poškodením a/alebo pred pôsobením poveternostných podmienok. Pokiaľ je to možné, môže kupujúci použiť originálny obal, v ktorom mu bol tovar doručený a/alebo kupujúci zabezpečí iný vhodný prepravný obal pre riadne a bezpečné zabalenie, zásielka musí obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva
 • kópia faktúry, dodací list a/alebo dopravná sprievodka 
 • popis vady, spôsob vzniku vady a/alebo ako sa vada na tovare prejavuje
 • kontaktné údaje kupujúceho (adresa pre odoslanie vybavenej reklamácie, tel. číslo, e-mail, kontaktná osoba)

V prípade, že dôjde k vade na tovare v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený tovar novým tovarom a/alebo po vzájomnej dohode môže byť dodaný aj tovar iného typu, pričom ak vznikne prípadný cenový rozdiel navýšením ceny oproti pôvodnej cene za tovar, tak sa tento cenový rozdiel navýšením rieši ako doplatok cenového rozdielu a kupujúci tento navýšený rozdiel ceny doplatí predávajúcemu. Ak vznikne prípadný cenový rozdiel znížením ceny oproti pôvodnej cene za tovar, tak sa tento cenový rozdiel zníženia rieši ako vrátenie cenového rozdielu a predávajúci tento znížený rozdiel ceny vráti kupujúcemu, pričom kupujúci si nemôže uplatňovať žiadne iné finančné nároky, alebo kompenzácie.

4. Na čo sa nevzťahuje záruka

V záujme hladkého vybavenia reklamácie odporúčame venovať zvýšenú pozornosť nižšie uvedeným informáciám. Záruka na tovar sa nevzťahuje na tieto dôvody:

 • bežné opotrebenie tovaru a jeho povrchových častí, bežné opotrebenie tovaru a jeho vnútorných častí, bežné opotrebenie príslušenstva a vybavenia v súlade s používaním tovaru podľa jeho spôsobu určenia pokiaľ sa nemenia funkčné vlastnosti tovaru
 • nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené nevhodným použitím, nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené nevhodným zaťažovaním tovaru, nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené vystavením tovaru, jeho častí a príslušenstva preťaženiu nad stanovenú prípustnú maximálnu nosnosť
 • nadmerné mechanické opotrebenie tovaru spôsobené znečistením tovaru, jeho častí a príslušenstva v dôsledku nevykonania údržby alebo nedodržaním predpísaného intervalu servisných prehliadok
 • používanie tovaru v podmienkach, pre ktoré svojím technickým riešením, konštrukciou a určením výrobcu nie je tovar pre používanie určený
 • vystavenie tovaru v prostredí, ktoré nezodpovedá prostrediu, pre ktoré je tovar určený: prostredie s vysokou teplotou, prašné a vlhké prostredie, prostredie s pôsobením chemických a iných agresívnych látok a ich výparov 
 • poškodenie sedadla a operadla stoličky, kresla, sedáku, taburetky: poškodenie látkového, sieťovaného, koženkového, alebo koženého poťahu, poškodenie plastového, alebo dreveného sedadla, ktoré vzniklo v dôsledku používania oblečenia, ktoré má na dotykovej ploche pri kontakte so sedadlom a operadlom kovové a plastové časti (zipsy, kovové a plastové spony a iné tvrdé plastové, alebo kovové časti), používanie znečisteného pracovného odevu od riedidiel, farieb, rozpúšťadiel a ostatných prevádzkových chemikálií, s výnimkou ak poťah, alebo materiál stoličky nebol výslovne určený pre takýto typ prevádzky, mechanické poškodenie od výzbroja a výstroja pripevneného na tele sediacej osoby (ozbrojené a strážne zložky), poškodenie vzniknuté prekročením maximálnej povolenej nosnosti
 • poškodenie mechaniky stoličky a kresla: poškodenie stoličkovej mechaniky, podstavca, koliesok, klzákov, plynového piesta, prípadne voliteľného príslušenstva nedodržaním a nerešpektovaním predpísanej maximálnej povolenej nosnosti stoličky alebo kresla, poškodenie podrúčiek hrubým mechanickým pôsobením, poškodenie hojdacej a aretačnej mechaniky preťažením a hrubým používaním maximálneho náklonu operadla, mechanické nárazy na podstavec
 • poškodenie vonkajším vplyvom, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí pokiaľ tovar nie je určený na prevádzku v takomto prostredí
 • poškodením tovaru vyvvolaným zásahom neoprávnenej osoby (neodborné opravy alebo úpravy)
 • poškodením elektrickým prepätím pri údere blesku do rozvodnej sústavy, alebo nevhodnou elektrickou inštaláciou
 • poškodením pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
 • záruka na tovar sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, vandalizmu, pôsobením extrémnych poveternostných podmienok, prevádzkovaním tovaru v extrémnych a neobvyklých podmienkach, pre ktoré tovar nebol určený

5. Postup zadávanie reklamácie:

 • Telefonicky kontaktovať predajcu
 • Po dohode vypracovať písomnú formu reklamácie, vyhotoviť a zaslať fotodokumentáciu a podrobný popis reklamovanej vady

Kupujúci môže reklamovať len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a/alebo jeho častí spôsobené používaním tovaru. Kratšia životnosť tovaru spôsobená nadmerným používaním teda nemôže byť považovaná za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu riadiť sa reklamačným poriadkom predávajúceho. Tovar nie je možné bez komunikácie s predávajúcim poslať na jeho adresu. Kupujúci by sa takto vystavil riziku že reklamácia nebude prijatá.

Kupujúci je zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a tým aj za prípadné vzniknuté škody pri nej spôsobené. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu a/alebo priamo do servisného strediska znáša kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú. Prepravu tovaru po vybavení oprávnenej reklamácie znáša predávajúci.

Ak je to možné, tovar na reklamáciu odporúčame zasielať v originálnom obale, alebo v primerane vyhovujúcom náhradnom prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru (odporúčame používať viacvrstvové kartónové obaly alebo lepenky, špeciálne výplňové materiály - vzduchové, penové alebo polystyrénové chrániče, vonkajšie ochranné baliace fólie a iný vhodný obalový a transportný materiál vždy primeraný k rozmerom a váhe prepravovanej zásielky). Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť za poškodenie pri preprave kupujúci. Zásielku ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená.

Tovar na reklamáciu od kupujúceho zaslaný a podaný ako zásielka na dobierku nebude predávajúcim prijatý, takáto zásielka bude odmietnutá a vrátená späť na adresu odosielateľa.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nečistôt (znečistenie od prevádzkových kvapalín a mazadiel, hrubé organické nečistoty) a v stave umožňujúcom vykonať posúdenie reklamovanej vady.

V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené.

6. Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné sa považujú také vady na tovare, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b) výmena vadnej súčiastky a/alebo dielu, ak sa vada týka iba súčiastky a/alebo dielu
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý a uvedený do činnosti

7. Neodstrániteľné vady

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne používať, môže kupujúci požadovať o výmenu vadného tovaru za tovar bez vady. Pokiaľ výmena vadného tovaru za tovar bez vady zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovar je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu na tovare a/alebo jeho časti, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru v plnom rozsahu jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah vady na reklamovanom tovare.

9. Neoprávnené reklamácie

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika a/alebo autorizovaného strediska a/alebo výrobcu. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty na poštovej zásielke, alebo dátum správy v prijatej elektronickej pošte). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, alebo bežnou poštou a výrobok odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

10. Formuláre

Kupujúci si môže svoje právo na reklamáciu tovaru uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným na adresu obchod@marketsk.sk vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľný dôvod podávanej reklamácie. Kupujúci môže využiť aj formulár na reklamáciu tovaru. Odkaz pre stiahnutie formulára Reklamačný protokol - popis závady.

Tieto Reklamačné podmienky vstupujú do platnosti 01.02.2016

Posledná revízia 22.01.2022

Novinky z nášho blogu

Nabíjať a skladovať? Žiadny problém!
08.05.2022 Škola
Nabíjať a skladovať? Žiadny problém!
Špeciálne mobilné vozíky a skrine s vnútorným vybavením umožňujúcim súčasne skladovať a nabíjať notebooky, tablety alebo smartfóny s využitím najmä p... čítať celé
Ako používať balančnú stoličku ELA
01.05.2022 Kancelária
Ako používať balančnú stoličku ELA
Tipy a rady ako začať používať balančnú stoličky ELA pre aktívne sedenie čítať celé
Balančné stoličky pre zdravé sedenie
10.04.2022 Kancelária
Balančné stoličky pre zdravé sedenie
Poznáte označenie sitting / perching, viete správne používať balančné stoličky a sedáky? čítať celé
Bezpečnostný uzáver pre šatňové skrine
06.02.2022 Šatne
Bezpečnostný uzáver pre šatňové skrine
Špeciálny bezpečnostný uzáver pomáha zlepšiť zabezpečenie uzamykania šatňových skriniek. čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
© 2023 - marketsk.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk